SİVAS GÜRÜN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İSMET YILMAZ İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İHALESİ İLANI

İSMET YILMAZ İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İHALESİ İLANI

KİRALAMA İŞLEMLERİ İHALE İLANI

 

GÜRÜN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İSMET YILMAZ İMAM HATİP ORTAOKULU

Kantin İşletme

  İşine Ait Kiralama İşlemleri İhale İlanı

 

                Madde 1. İhale konusu iş; Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İSMET YILMAZ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ binası kantini, 09/02/2012 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

                Madde 2. Söz konusu okul kantini 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

               

            Madde 3. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

 

 

                a) Kurumun Adı                                :İSMET YILMAZ İMAM HATİP ORTAOKULU  

              b) Bulunduğu İlçe                                               :GÜRÜN

                c) Kira Tespiti Komisyonca                         

                    Belirlenen Aylık Muhammen Bedel        :300 TL

                d) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat               : 26/02/2018 Saat: 11.00

                e) İhalenin Yapılacağı Yer                             : GÜRÜN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

                f) Öğrenci Mevcudu                                         :156

                g)Personel Sayısı                                              : 20

                h) Kantin Alanı                                                 :83 m²

 

               

                Madde 4. İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

 

                Madde 5. İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi Gürün İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünün HALK BANKASI GÜRÜN ŞUBESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ  İBAN NO: TR260001200970100010260092  nolu hesabına 50.-TL (ELLİ TL) yatırarak, makbuz karşılığında Gürün İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

 

                Madde 6. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

 

A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

1-      T.C. vatandaşı olmak.

2-      Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-      Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-      İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır.(Vekalet ile ihaleye girilmez)

5-      Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmak, kantin işletmeciliği ustalık belgesine haiz olmak şarttır. (ustalık belgesi yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.)

6-      İhaleden men yasağı almamış olmak.

7-      Vergi borcu bulunmamak.

8-      İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmamak.

9-      Okul Aile birliği üyelerinin 3. derece yakınları dahi kadar ihaleye katılamazlar.

10-  İhaleye 18yaşından küçük olmamak şartıyla gerçek kişiler katılabilir.

11-  Komisyon başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakını olmamak.

 

 

 

B-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:

 

 1. 1.      İkametgâh senedi (6 aydan eski olmamak)
 2. 2.      Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. 3.      Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak)
 4. 4.      Başka bir kantin çalıştırmadığına dair İhale Komisyonuna hitaben yazılmış dilekçe
 5. 5.      05/06/1986 tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesi, kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.
 6. 6.      İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmadığına dair belge.
 7. 7.      İhale şartnamesi alındı dekontu. (Aslı)
 8. 8.      İhale şartnamesinin imzalı örneği.
 9. 9.      Geçici teminat Gürün İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünün HALK BANKASI GÜRÜN  ŞUBESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ  İBAN NO: TR260001200970100010260092  nolu hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin %3’ünden az olmamak üzere(74,25 TL) tekabül eden tutarı geçici teminat olarak yatırdığına dair dekont.
 10. 10.     İhaleye katılacak iştirakçinin sağlık raporu, portör muayenesi ile birlikte(6 aydan eski olmamak)+
 11. 11.     İhaleden men yasağı almadığına dair belge.
 12. 12.  İhale komisyon üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakını olmadığını belirten ihale komisyonuna hitaben yazılmış dilekçe.
  1. 13.     Teklif Mektubu
  2. 14.     İmza Beyannamesi

 

              Madde 7. İş bu ilan 16/02/2018 Cuma  günü saat 11:00  ile 26/02/2018  Pazartesi  günü saat 11:00’e kadar 10  gün süre ile Gürün İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün http://gurun.meb.gov.tr/internet adresinde  Gürün İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün ve ilgili okulun ilan panolarında ilan edilecektir.

                                           

16/02/2018

 

İHALE KOMİSYONU

 

Karatepe Mahallesi Öğretmenevi Binası Kat1 Gürün/SİVAS - 0 346 715 17 75

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.